www.radartutorial.eu Khái niệm cơ bản về công nghệ ra đa

Làm thế nào mà radar hoạt động được

small preview of the website

Hình 1: Xem trước đại diện internet

Một radar rẻ tiền cho mục đích huấn luyện được phát triển bởi văn phòng kỹ thuật của trang chủ Radartutorial. 
Bộ thu phát radar hoàn chỉnh trông giống như một nguồn cấp dữ liệu sừng.

Trang này cung cấp thông tin chi tiết về tổng quan nguyên lý và kỹ thuật của radar bao gồm giải thích về phương diện toán học, vật lý và kỹ thuật của radar. Trang này là nội dung được dịch lại từ trang https://www.radartutorial.eu/index.en.html. Trang “Radartutorial” giải thích về căn bản của radar. Một vài hệ thống radar cũng sẽ được giới thiệu sơ lược trong phần ví dụ về radar và kèm theo một vài thông số kĩ thuật. Để theo kịp một số ví dụ được nêu ra, người đọc cần có một ít kiến thức cơ bản về toán học.

Những thông tin được cung cấp nhắm đến đối tượng là nhân viên vận hành radar và nhân viên bảo trì radar. Trong rất nhiều hình mạch điện ví dụ được nêu ra, việc đưa con trỏ chuột vào những điểm Test Point có thể được sử dụng như máy đo mạch điện ảo (Cần trình duyệt hỗ trợ Javascript). Đối với sinh viên chuyên ngành điện, trang này như là điểm khởi đầu để hiểu về công nghệ radar.

Trang này hoàn toàn không có mục đích lợi nhuận. Nó được tạo ra chỉ nhằm mục đích giáo dục và phục vụ như công cụ hỗ trợ huấn luyện cho nhân viên vận hành radar và nhân viên bảo trì radar. Thiết kế của trang cũng chỉ tập trung vào nội dung cần thiết, cho nên sẽ không sử dụng hiệu ứng nào tiêu tốn bộ nhớ máy tính. Việc này nhằm đảm bảo khả năng chuyển đổi trang nhanh chóng đối với cả đường truyền internet chậm.

Khái niệm cơ bản Hệ thống ra đa Phương pháp radar Thiết bị radar Dịch vụ